Algemene voorwaarden

Artikel 1: identiteit van de verkoper

Uitgeverij NOKIDDING vzw

Adres: Koedaalstraat 45, B-1560 Hoeilaart
E-mailadres: info@nokidding.be

Telefoonnummer: +32 (0)495 23 79 18
Ondernemingsnummer: 0720672584

Bankrekeningnummer: BE81734046968924

Artikel 2: Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NoKidding als webwinkelier aan jou als consument (i.e. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, onze op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren uitsluitend in België. Onze shipping- en handlingkosten zijn de volgende, ongeacht de waarde van de bestelling: 3,5 euro voor 1 boekje. Per extra besteld boekje wordt dit bedrag vermeerderd met 1,75 euro (5,25 euro voor 2 boekexemplaren, 7 euro voor 3, 8,75 euro voor 4, 10,5 euro voor 5, enzovoort). Voor grotere hoeveelheden van dezelfde titel (vanaf 8) kunnen andere prijsafspraken worden gemaakt wat de shipping- en handlingkosten betreft. Dat gebeurt in onderling overleg met NoKidding vzw.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, gaan we er vanuit dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat je ze aanvaardt.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3: Ons aanbod & jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen. Het bestelproces is eenvoudig en voldoende duidelijk om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruikmaken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestellings- en betalingsbevestiging hebben ontvangen.
 4. We aanvaarden als betaalmethodes: Belfius Direct Net, Visa, Mastercard, American Express, ING Home’Pay, KBC/CBC Payment Button en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Problemen met de betaalmethodes kunnen niet op ons verhaald worden.
 5. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je persoonlijke gegevens en je leveringsadres in. Je kiest je betalingswijze en je aanvaardt onze algemene voorwaarden. Tot slot bevestig je je betaling. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief en onomkeerbaar.
 6. Wens je een bestelling te plaatsen van 8 of meer boekexemplaren van dezelfde titel? Dat kan door een E-mail te sturen naar info@nokidding.be met jouw bestelling, jouw persoonlijke gegevens, jouw leveringsadres en desgevallend ook jouw facturatiegegevens. In onderling overleg kunnen de shipping- en handlingkosten aangepast worden. Bij ontvangst van je betaling, wordt de verzending gelanceerd. De levertermijn van 8 of meer boekexemplaren van dezelfde titel kan afwijken van de gebruikelijke levertermijn (binnen de 5 werkdagen, zie Artikel 7) en zal bij afwijking in onderling overleg worden bepaald. De eindbeslissing over shipping- en handlingkosten en leveringstermijn komt alleen NoKidding vzw toe.
 7. Het is ten stelligste verboden om onze boeken door te verkopen tegen dezelfde of een andere prijs zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Als zulks je bedoeling is, kan je dit wel aanvragen op info@nokidding.be. Je kan ons ook steeds bereiken op telefoonnummer +32 (0)495 23 79 18.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Hieronder vind je verschillende situaties waarin je een artikel kan retourneren. Vallen de verzendkosten ten onze laste, dan vergoeden we enkel verzendkosten overeenkomstig het gewone posttarief. Hetzelfde geldt voor aangetekende zendingen. Deze zullen in ontvangst genomen worden, maar we betalen enkel een normale zending volgens het gewone posttarief terug.

 1. Ik wil het geleverde artikel niet behouden. Mag ik het terugsturen? Wil je het geleverde artikel niet behouden, dan kan je overeenkomstig de Belgische wetgeving je bestelling binnen de 14 dagen retourneren, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering. Je doet dit als volgt:
 • Maak een retourdocument op waarop je vermeldt: het artikel of de artikels, het aantal ontvangen exemplaren, je persoonlijke gegevens, je leveringsadres, de datum van ontvangst van de levering, de datum van retour, je BIC-code en het IBAN-rekeningnummer waarop we het bedrag van je betaling kunnen terugstorten. Hoewel het niet verplicht is, horen we heel graag ook de reden van de retour.
 • Stuur het artikel dat je wilt retourneren onbeschadigd en in zijn originele verpakking terug naar Uitgeverij NOKIDDING vzw, Koedaalstraat 45, B-1560 Hoeilaart 1000. De kosten voor de verzending betaal je zelf.
 • Is het artikel bij ons aangekomen, dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, op het rekeningnummer dat je vermeldt op jouw retourdocument.
 1. Het artikel dat geleverd werd, is niet het artikel dat ik besteld heb. Wat nu? Heb je een boek ontvangen dat niet overeenstemt met jouw bestelling, dan kan je ons dit binnen de 48 uur, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, melden per mail op info@nokidding.be. Retourneer in dit geval de artikelen niet vooraleer je van ons bevestiging hebt gekregen. Je kan dan het artikel retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief retourkosten terug. Je doet dit als volgt:
 • Maak een retourdocument op waarop je vermeldt: het artikel of de artikels, het aantal ontvangen exemplaren, je persoonlijke gegevens, je leveringsadres, de datum van ontvangst van de levering, de datum van retour, je BIC-code en het IBAN-rekeningnummer waarop we het bedrag van je betaling kunnen terugstorten. Heel belangrijk is ook als reden van de retour te vermelden: “geleverd artikel strookt niet met bestelling”.
 • Stuur het foute artikel onbeschadigd en in z’n originele verpakking terug naar Uitgeverij NOKIDDING vzw, Koedaalstraat 45, B-1560 Hoeilaart.
 • Is het artikel bij ons aangekomen, dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling.
 • Wil je alsnog de juiste titel ontvangen, dan vragen we je om je order opnieuw in te geven via onze webshop. Dit is immers de makkelijkste manier om jou zo snel mogelijk een nieuw exemplaar te bezorgen.
 1. Ik kreeg het juiste artikel, maar het is beschadigd. Krijg ik een nieuw exemplaar?

Heb je een beschadigd artikel ontvangen, dan kan je ons binnen de 48 uur een mailtje sturen op info@nokidding.be. Retourneer in dit geval de artikelen niet vooraleer je van ons bevestiging hebt gekregen. Je kan dan het artikel retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief verzendkosten terug. Je doet dit als volgt:

 • Maak een retourdocument op waarop je vermeldt: het artikel of de artikels, het aantal ontvangen exemplaren, je persoonlijke gegevens, je leveringsadres, de datum van ontvangst van de levering, de datum van retour, je BIC-code en het IBAN-rekeningnummer waarop we het bedrag van je betaling kunnen terugstorten. Heel belangrijk is ook als reden van de retour te vermelden: beschadigd artikel.
 • Stuur het beschadigde artikel in zijn originele verpakking terug naar Uitgeverij NOKIDDING vzw, Koedaalstraat 45, B-1560 Hoeilaart.
 • Is het artikel bij ons aangekomen, dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling.
 • Wil je alsnog de juiste titel ontvangen, dan vragen we je om je order opnieuw in te geven via onze webshop. Dit is immers de makkelijkste manier om jou zo snel mogelijk een nieuw exemplaar te bezorgen.

Artikel 5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Alleen de shipping- en handlingkosten worden extra aangerekend (zie hierboven onder Artikel 2).

Artikel 6: Betaling

 1. Wij kunnen uitsluitend betalingen aanvaarden via de betaalmethodes die op onze website worden vermeld. De enige uitzondering die we hierop eventueel kunnen maken, is in het geval van bestellingen van 8 exemplaren of meer van dezelfde titel (zie hierboven onder Artikel 3). Deze beslissing komt uitsluitend NoKidding vzw toe.
 2. Wij maken gebruik van het betaalplatform Mollie. Voor meer info over dit betaalsysteem, zie https://www.mollie.com/nl/. Zie ook https://www.mollie.com/nl/features/security over de veiligheid en betrouwbaarheid van dit betaalplatform.

Artikel 7: Levering & uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het binnen de 5 werkdagen op jouw leveringsadres aangeboden. Wanneer een artikel niet langer in stock is, wordt het artikel zo snel mogelijk bijgedrukt en geleverd.
 3. Leveringen gebeuren via bpost (tenzij eventueel leveringen van 8 exemplaren of meer van dezelfde titel, zie Artikel 3). NoKidding vzw kan uiteraard niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, stakingen, vergissingen en andere onregelmatigheden bij bpost. Als daar extra kosten uit voortvloeien, zijn die helaas ten laste van de klant. NoKidding vzw kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door bpost of de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 4. De levering vindt plaats op het afleveradres dat je hebt opgegeven bij de bestelling. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van het product of de producten gaat over op de klant vanaf de ontvangst van de producten.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, enzovoort.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enzovoort niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10: Klantenregeling & geschillen

 1. Wij hopen natuurlijk altijd dat al onze klanten honderd procent tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@nokidding.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 10 werkdagen te beantwoorden.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op zijn beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.